Only we have to decide, what we shall do with the time which is given do us.

Procesní řízení jako manažerský koncept

12. prosince 2010 v 10:04 | Gawaen |  My IT stuff!
Tento článek slouží pouze jako směrovač na moji bakalářkou práci, kterou jsem úspěšně obhájila :) kdo se chce pokochat může si moji práci stáhnout:


Můžete tam najít pár nedostatků, možná časem vydám nějaká errata, ať se nemusím stydět ^_^
 


Obecná teorie adaptivních systémů podle Rosse Ashbyho 1/2

12. prosince 2010 v 9:57 | Gawaen |  My IT stuff!

Abstrakt


V padesátých a šedesátých letech Ross Ashby vytvořil obecnou teorii adaptivních systémů. Jeho práce je dobře známá mezi kybernetiky a systémovými vědci, ale neprosadila se i v jiných oborech, což je poněkud překvapivé, protože jeho teorie jsou obecné verze teorií v mnoha oblastech. Filozofie vědy navíc tvrdí, že jsou preferovány více obecné teorie, protože menší počet tvrzení vysvětluje větší množství fenoménů. Proč potom nejsou Ashbyho teorie obecně známé a chválené. Opravdu vědci usilují o obecné a skoupé teorie? Tento dokument hodnotí obsah Ashbyho teorií, pojednává, co mohou tyto teorie odhalit o způsobu vědecké práce, a navrhuje, jaký dopad můžou mít tyto teorie na akademickou společnost v budoucnosti.
 


Moderní elektronická komunikace

12. prosince 2010 v 9:53 | Gawaen |  My IT stuff!
V této eseji se chci zaměřit na způsoby - moderní technologie, kterými lidé v dnešní době komunikují a jak tyto prostředky komunikace působí na chování a mentalitu člověka. Nepochybuji o tom, že hlavně mladí lidé jsou dnes natolik ovlivnění a zvyklí na mobilní telefon a internet, že si nedokážou představit svůj život bez nich. Firmy i jednotlivci omezili běžnou dopisní komunikaci a používají e-mail. Na internetu vzniká stále víc různých stránek, které pomáhají sdružovat lidi se stejnými zájmy. Staronovým hybatelem v oblasti komunikace jsou jistě také různé sociální sítě, které se snaží spojit lidi po celém světě bez ohledu na věk, rasu, národnost či náboženství.
Za hlavní důvod, proč vlastně lidé komunikují na dálku, považuji určitě zjednodušení práce, ať už z pohledu času (daná zpráva je rychleji doručena), tak z pohledu kvantitativního (stihneme poslat více informací) a také z kvalitativního hlediska (odesílatel si může lépe strukturovat a přichystat si odesílanou zprávu, tak aby měla co nejvyšší vypovídající schopnost).

Vhodnost užití DMS v malém a středním podniku

12. prosince 2010 v 9:52 | Gawaen |  My IT stuff!

Cílem práce je analyzovat využitelnost DMS v malém a středním podniku. Pokusím se posoudit, zda je vhodné využít DMS (Document management system) v malém a středním podniku. Zvolím si podniky, které podnikají ve sféře služeb - školení a poradenství. Pokusím se zformulovat náklady, které ve firmě vznikají, ať již se jedná o explicitní či implicitní náklady a to před a po zavedení DMS. K posouzení využiji účetní závěrku a výkaz zisků a ztrát z obchodního rejstříku.
Provedla jsem změnu definice podniku z velkého na střední, protože se mi nepodařilo najít českou poradenskou firmu, která by měla více jak 250 zaměstnanců a to z toho důvodu, že většina lektorů je externích. Velikost firmy jsem určila podle velikosti (1).

Co to je EVCA?

12. prosince 2010 v 9:51 | Gawaen |  Referátky všeho druhu
European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) je neziskové obchodní sdružení, které bylo založeno v roce 1983 se sídlem v Bruselu. Jejími členy se můžou stát společnosti, soukromé firmy i jednotlivci, kteří chtějí investovat. Je vedená správní radou a výkonným výborem, v jejichž čele stojí předseda ("Chairman of EVCA"). Členové sdružení o zástupcích do těchto orgánů každoročně rozhodují na valné hromadě.

Sběrnice USB, W-USB, FIREWIRE – IEEE 1394, W-1394, PC CARD, EXPRESSCARD, FIBRE CHANNEL

12. prosince 2010 v 9:50 | Gawaen |  My IT stuff!
Tématem této práce jsou sběrnice USB, W-USB, Firewire - IEEE 1394, PC Card, ExpressCard a Fibre Channel. "Sběrnice je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči (nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným protokolem."[1]
Práci jsem rozčlenila podle jednotlivých sběrnic, u nichž jsem podle bodů vyplývajících ze zadání, zaměřila na jakýsi úvod - charakteristiku, architekturu, vývoj standardizace a trendy použití.

George Orwell - 1984

29. října 2006 v 16:30 | Gawaen |  Referáty o knihách
VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA
Velký bratr tě sleduje.

Záhady a zázraky

11. května 2006 v 17:26 | Gawaen |  Referátky všeho druhu
Záhady a zázraky jsou podle mě příhody, příběhy nebo děje, které není možné náležitě vědecky zdůvodnit. Měly by být něčím, co jde proti přírodě, anebo s přírodou souvisí až příliš.

Jaroslav Seifert - Město v slzách

11. května 2006 v 17:23 | Gawaen |  Referáty o knihách

MĚSTO V SLZÁCH

Monolog bezrukého vojáka

Doktorům na stole umřel a znovu se zrodil, co víc si přát? Cítí se silný, na bílém loži, na bílém polštáři jako svatý mučedník, který si zasloužil žít. Vidí ženu v bílém, sestřičku, se smutnou soucitnou tváří, která se nad ním sklání. On je však smířený. Vždyť přece umřel a probral se opět k životu. Jen dvě 2 ruce levá a pravá stále leží, oběti Pánubohu, snad i osud to tak chtěl.

Co je to křivda?

11. května 2006 v 17:18 | Gawaen |  Referátky všeho druhu
Co je křivda? Křivda se podle mě zakládá na důvěře nebo lépe řečeno na nedůvěře druhému člověku. Z jakého jiného důvodu by člověk mohl jiného předem osočit z toho, že něco neudělal, kdyby mu už před tím nevěřil a nepředpokládal splnění úkolu.

Karel Čapek - Povídky z jedné kapsy

11. května 2006 v 17:05 | Gawaen |  Referáty o knihách
Modrá chryzantéma
Zámecký zahradník starý Fulinus se náramě vyzná v květinách. Je to jeho vášeň. Potká v městečku bláznivou Kláru jak si nese kytici. Uprostřed té kytice byl neuvěřitelný zázrak, modrá chyzantéma.

Karel Čapek - Povídky z druhé kapsy

11. května 2006 v 16:45 | Gawaen |  Referáty o knihách

Čintamani a ptáci

Pan doktor Vitásek je nadšeným sběratelem orientálních perských koberců. Jeho vášeň mu krásně komplikuje život. Kolik se toho naběhá než sežene nějaký opravdu krásný a vzácný koberec. Kolik času tím ztratí, ale přece jen ten pocit uspokojení, který má pokud najde výjimečný kousek přece jen nic nenahradí.

Karel Čapek - Věc Markopulos

11. května 2006 v 16:36 | Gawaen |  Referáty o knihách
Advokát doktor Kolenatý se právě snaží vyhrát téměř stoletý spor o dědictví Josefa Ferdinanda Pruse za Alberta Gregora proti Jaroslavu Prusovi. Pan Gregor dorazí do advokátní kanceláře, aby se zeptal na výsledek procesu.

Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid

5. března 2006 v 16:23 | Gawaen |  Referáty o knihách
Na západní frontě klid
Pavel Bäumer narukoval k Německé armádě na začátku 1. světové války stejně jako jeho spolužáci ze třídy Albert Kropp, Müler, Leer a spolu se Stanislavem Katczinskim, Haiem Westhusem, Deterdingem a Tjadenem tvoří zdravý základ druhé roty.

Kam dál