Only we have to decide, what we shall do with the time which is given do us.

Co to je EVCA?

12. prosince 2010 v 9:51 | Gawaen |  Referátky všeho druhu
European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) je neziskové obchodní sdružení, které bylo založeno v roce 1983 se sídlem v Bruselu. Jejími členy se můžou stát společnosti, soukromé firmy i jednotlivci, kteří chtějí investovat. Je vedená správní radou a výkonným výborem, v jejichž čele stojí předseda ("Chairman of EVCA"). Členové sdružení o zástupcích do těchto orgánů každoročně rozhodují na valné hromadě.

Tato organizace čítá přes 1 300 členů z celé Evropy. Jejím cílem je zastupovat, podporovat a chránit zájmy svých členů v odvětví private equity (vlastnictví podílu na základním kapitálu společností, které se svými akciemi veřejně neobchodují na burze cenných papírů), především v oblasti venture kapitálu (investování kapitálu do nově vznikajících firem slibujících rychlý růst, tedy i vysoké zisky). Private equity a venture kapitál je tedy jiný typ financování rozvoje podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burzách a dostane se jim tak dlouhodobého kapitálu z jiného zdroje než jsou různé bankovní i nebankovní půjčky.

EVCA pokrývá velký rozsah činností zabývající se investováním soukromého kapitálu. Mezi primární aktivity patří:
Udržovat dobré vztahy s regulačními a státními orgány na národních i mezinárodní úrovni a dále zvyšovat povědomí o důležitosti klíčových rolí, které private equity, venture kapitál a podnikatelé hrají ve vytváření a ochraně pracovních míst, čímž obohacují evropskou ekonomiku. Dále vyvíjet směrnice pro odborné standardy a normy, které napomáhají sladit podmínky mezi investory a společnostmi, které hledají prostředky pro realizaci svého návrhu.
Vytvářet příležitosti pro setkávání členů z celé Evropy tak, aby si mezi sebou mohli vyměňovat názory, projednávat nové směry vývoje odvětví a řešit globální problémy. V roce 1987 EVCA založila instituci, která se zabývá výhradně pořádáním školení. Tyto kurzy jsou zaměřeny na aktivní výuku s využíváním případových studií, které jsou postaveny na situacích z reálného života a týmové práci. Lektoři jsou vysoce cenění odborníci, kteří se danou problematikou zabývají v praxi. Vytváří tak příležitost pro účastníky z celé Evropy, aby si pod dohledem odborníků vyměnili zkušenosti z praxe a načerpali tak nové nápady.

Od doby svého založení se EVCA stala hlavním zdrojem informací v oblasti private equity a venture kapitálu. Pro svoje aktivity vytvořila speciální výzkumný tým, který má na starosti sběr informací a zpracovávání analýz týkajících se této problematiky. Každoročně vydávají zprávu o stavu evropské činnosti private equity (Pan-European Private Equity Activity Survey), evropskou investiční benchmarkingovou studii (European Investement Benchmarks Study), zprávu o stavu investiční aktivitě společností (Corporate Venturing Activity Survey) a statistický přehled střední a východní Evropy (Central and Eastern European Statistics). Kromě toho vydávají také měsíčník, který informuje o aktuálních problémech a potřebách trhu.

EVCA v rámci svého poslání vyjednává s regulačními a normalizačními orgány, vyvíjí odborné standardy, monitoruje vývoj trhu a podporuje komunikaci mezi jejími členy a klíčovými prvky v odvětví jako jsou finanční instituce a podnikatelé. Toto sdružení pomáhá jak investorům, tak i firmám, které chtějí získat cizí zdroj financování, protože jako zástupci členů mají lepší vyjednávací pozici ve styku s různými úřady a kontrolními orgány, dlouhodobě provádějí průzkumy trhu a vypracovávají podrobné zprávy, dále pořádají odborná školení a různá setkání svých členů.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama