Only we have to decide, what we shall do with the time which is given do us.

Moderní elektronická komunikace

12. prosince 2010 v 9:53 | Gawaen |  My IT stuff!
V této eseji se chci zaměřit na způsoby - moderní technologie, kterými lidé v dnešní době komunikují a jak tyto prostředky komunikace působí na chování a mentalitu člověka. Nepochybuji o tom, že hlavně mladí lidé jsou dnes natolik ovlivnění a zvyklí na mobilní telefon a internet, že si nedokážou představit svůj život bez nich. Firmy i jednotlivci omezili běžnou dopisní komunikaci a používají e-mail. Na internetu vzniká stále víc různých stránek, které pomáhají sdružovat lidi se stejnými zájmy. Staronovým hybatelem v oblasti komunikace jsou jistě také různé sociální sítě, které se snaží spojit lidi po celém světě bez ohledu na věk, rasu, národnost či náboženství.
Za hlavní důvod, proč vlastně lidé komunikují na dálku, považuji určitě zjednodušení práce, ať už z pohledu času (daná zpráva je rychleji doručena), tak z pohledu kvantitativního (stihneme poslat více informací) a také z kvalitativního hlediska (odesílatel si může lépe strukturovat a přichystat si odesílanou zprávu, tak aby měla co nejvyšší vypovídající schopnost).


Za první mobilní telefon se považuje Motorola DynaTAC představený v roce 1973. V dnešní době jsou běžně dostupné telefony, které se chovají spíše jako počítač. Například se pomocí takového mobilu lze připojit na internet (vyřizovat e-maily, prohlížet webové stránky), spouštět různé aplikace od různých kalendářů, přehrávačů hudby a videa, slovníků až po hry atd. Podle Českého statistického úřadu mobilní telefon v 1. čtvrtletí roku 2009 vlastní 23,8% světové populace. V České republice v 2. polovině roku 2008 mobilní telefon vlastní 87,9 procent lidí starších 16 let. Přičemž téměř celá (více jak 97%) mladší generace (16-44let) používá mobilní telefon. Z čehož si troufnu usoudit, že mobilní telefony značně ovlivňují život v České republice a změnily přístup ke komunikaci mnohých lidí. Tuto skutečnost můžeme jasně vidět v prudkém poklesu používání pevných linek z 3 872 tis. v roce 2000 na 2 403 tis. v roce 2007.

Díky mobilním telefonům se značně zvyšuje znalost či zkušenost používání techniky - technická gramotnost. Uživatelé mobilů se učí pracovat s novou technologií. Prozatím se téměř každý typ telefonu obsluhuje odlišně, nabízí jiné funkce například mp3 přehrávač, rádio, fotoaparát, má různě rozmístěná ovládací tlačítka a jinak strukturovanou nabídku. Z toho můžeme usoudit, že uživatel potřebuje základní znalost toho, co by měl daný mobil umět, a být schopný dané informace (např. tel. čísla) najít.

Proč se mobilní telefony rozšířily? Odpověď je nasnadě, umožňují komunikovat lidem na velké vzdálenosti, z místa kde člověk zrovna stojí. Řešení problémů se tak stává rychlejším, představme si situaci, kdy ztratím klíče a nemohu se dostat domů… Není nic jednoduššího buď zavolat někomu z rodiny, nebo si přímo zjistit kontakt na zámečníka.
Nepříjemnou součástí jsou potom taková faux pas, která vznikají, když si někdo zapomene vypnout zvuk a mobilní telefon zazvoní například na konferenci, v kině či v divadle další nedorozumění vznikají, když lidé telefonují v ne zcela standardních situacích - například při placení nákupu v obchodě či v tramvaji ("…když někdo telefonuje a vy slyšíte pouze jednu stranu hovoru, upoutává to vaši pozornost více, než kdybyste sledovali běžný dialog?").

Kromě obyčejného telefonování mobily nabízejí posílání SMS zpráv. Právě SMS zprávy nahradili docela podstatnou část komunikace, protože lidé si již nemusí telefonovat či posílat dopisy s krátkými zprávami. Kvůli časové prodlevě se odesílatel může vyhnout přímému kontaktu s příjemcem. Odesílatel může promyslet, co do zprávy napíše, což může pomoci zdržet se nežádoucích emocí. SMS zprávy tedy distancují komunikující mezi sebou a vyvstává zde prostor pro to, že některé věci je jednodušší napsat a než je vyslovit. Řekla bych, že MMS zprávy zatím u nás v České republice nejsou tolik rozšířené, ale určitě z části nahradily například běžné pohlednice.

Mobilní operátoři nabízí spoustu doplňkových služeb jako podporu pro uživatele. Mezi nejdůležijšími bych viděla informace o jízdních řádech, telefonních číslech na různé služby, dopravní zpravodajství atd. Samozřejmě jak už jsem předeslala, je možné se připojit i přímo na internet. Znám dokonce několik lidí, kteří využívají svoje mobilní připojení na internet i pro svůj počítač. Nové technologie totiž umožňují stále vyšší rychlosti mobilního internetu. Některé telefony dokonce podporují připojení přes Wi-fi. Z tohoto faktu propojování plyne, že se člověk stále více stává závislejší právě například na internetu. Získává si informace o tom, co právě vidí kolem sebe a může efektivněji využívat čas anebo jím naopak "plýtvat" například prostřednictvím sociálních sítí.

Dalším důvodem, proč mobily znamenají důležitou součást života lidí, je telefonní seznam přímo v přístroji. Je jistě příjemné, že není nutné si pamatovat či vést svoje kontakty v papírové podobě. Přitom si běžný uživatel vůbe neuvědomuje že pracuje s databází. S tímto dále souvisí i možnost vidět na displeji přístroje, kdo nám zrovna telefonuje. Z toho můžeme odvodit, že se člověk může rozhodnout, zda chce daný hovor přijmout nebo odložit na později. Lidé tedy můžou využít své znalosti o jednotlivých lidech, které mají v kontaktech, zda je například nebudou zdržovat od práce nebo v situaci, kdy je člověk na dovolené.

Troufnu si říct, že většina dnešních telefonů obsahují nějaký druh kalendáře, který pomáhá nejen připomínat důležité úkoly ale i organizovat čas. Takový kalendář je potom možný například se synchronizovat s počítačem a tudíž si jednoduše spravovat svůj čas a kontakty. Podle mě je toto nesmírně důležité, protože někteří lidé tímto zavrhli klasické papírové diáře. Protože už nejsou vázáni pouze na počítač, který je nutno otevřít a spustit a mobil stačí pouze vytáhnout z kapsy.
Počátek e-mailu se datuje na začátek 60. let. Dnes se dá se říct, nahradil většinu písemné korespondence. Výhodu v některých případech i nevýhodu můžeme vidět v tom, že e-maily jsou v elektronické podobě. Jejich archivace a správa je jednodušší, protože nezabírá žádné fyzické místo (když nepočítám fyzickou velikost harddisku). Ovšem v situaci, kdy se jedná o nějaký více oficiální dokument, je problematičtější ověřit jeho pravost. Podle mě je tento fakt nejvíce vidět u firem a společností, které používají běžné dopisy pouze pro oficiální dokumentaci, jako jsou faktury či smlouvy. Je to podobné jako když, SMS zprávy nahradili část osobní korespondence. V osobní hladině je e-mail podle mě opravdu na úrovni původních dopisů.

Další pohled na celou problematiku dopisů versus e-mail a SMS může být v tom, že napsat rukou dopis, vložit ho do obálky a odnést na poštu, je přece jen časově náročnější činnost než ho jedním kliknutím odeslat jako e-mail. Navíc u klasického psaného dopisu na papíře je pro adresáta příjemné vidět, že si odesílatel dal se zprávou práci. Myslím, že to je právě ten hlavní důvod proč se ještě dnes v této elektronické době posílají poštou papírová PF s přáním hezkých Vánoc.
Sociální sítě bych definovala jako prostředek pro spojování lidí. V principu si takto člověk najde kamarády či přátele, ať již se jedná o přátele, které doopravdy osobně zná nebo se zapojí do skupiny se stejnými zájmy či problémy atd. V tomhle ohledu internet funguje báječně. Dokážu si představit, že na začátku existovaly stránky s kontakty na ostatní osoby a ty pak mezi sebou komunikovali e-mailem. Už se začátkem e-mailu se v podstatě vyvíjel způsob komunikace, který se označuje jako chat. Podle mého názoru chat na webových serverech už není tolik populární, nahradily ho totiž aplikace tzv. Instant messaging jako je ICQ pro Českou republiku nebo MSN ve světě či dokonce Skype. Skupiny lidí se podobnými zájmy můžeme sledovat na různých fórech věnované tématu. V dnešní době ovládají většinu komunikace mladých lidí sociální sítě jako je především Facebook či MySpace v druhé řadě třeba Twitter a LinkedIn. V úvodním odstavci jsem sociální sítě označila za staronové, a to z toho důvodu, že mi ty dnešní nepřipadají tak ojedinělé, vždyť jen v České republice fungovaly a stále fungují podobné stránky, ať již se jedná o servery www.xchat.cz, www.libimseti.cz, www.lide.cz atd.

Všechny tyto technologie mají něco společného, přestože mají různé funkce a trochu odlišný základ. Spoléhají na to, že lidé se lidé chtějí setkávat a povídat si. Je lidskou přirozeností být s někým a sdílet s ním svoje starosti. Na chat nechodilo mnoho lidí kvůli tomu, aby poslouchali, ale aby si povídali a seznámili se. Nejvíce do hloubky znám server www.facebook.com, položím si tedy otázku, proč je tak oblíbený?

Jako první mě napadne, že lidé sami o sobě bez jakéhokoli donucení o sobě publikují informace. Zde jde o to, vyjádřit se a čekat, zda na jeho příspěvek někdo zareaguje, hodně se zde manipuluje s pocitem "chci si postěžovat" nebo "chci se někomu pochlubit" případně "našla jsem něco zajímavého, hele!" K tomu samotnému vede již tolikrát odsuzované "sbírání" přátel. Nadneseně o to jde, mít co nejvíce přátel, aby si člověk mohl postěžovat. Přítel, který takový status vidí, se může rozhodnout, zda reagovat a případně si může svoji odpověď promyslet. Myslím si, že je zde velký potenciál potkávat uživatele se stejnými zájmy v různých skupinách či stránkách, které fungují jako fóra. Dalším způsobem jak lidé na facebooku nacházejí přátele je hraní her. V nepřeberném počtu relativně jednoduchých her, je si každý vybere. Tímto se zapojí do skupiny hráčů, a protože většina her vyžaduje hodně přátel, které ji hrají, uživatel si přidává i takové přátele, které nezná. Dalším dopadem některých takových her je i nepříjemný pocit, který v člověku vyvolá to, že se na danou stránku nepřihlásil a jemu něco uniklo a zbytečně přichází o body.

Co chci, aby z této práce vyznělo, je, že se lidé od sebe distancují a komunikují bez osobního kontaktu a okamžité zpětné vazby, protože na sebe v průběhu elektronické komunikace "nevidí", si můžou svoje odpovědi promyslet, nebo se případně stylizovat do někoho jiného. Je mnohem jednodušší tímto způsobem někomu lhát. Tímto lidé přichází o schopnost mluvit a komunikovat přímo s lidmi. Mám pocit, že hlavně mladí lidé se snaží hodně problémů řešit přes internet a "neosobních" zpráv a vzniká u nich jakýsi blok - strach - řešit problémy přímo a okamžitě, ztrácí důležitou schopnost vzájemné přímé komunikace. Nezpochybnitelně k tomu přispívá i fakt, že až 90% přímé koverzace probíhá neverbálně, při elektronické komunikaci o těchto 90% přicházíme.


About.Com.: Inventors, Martin Cooper - History of Cell Phone [27 .12. 2009]

-          http://inventors.about.com/cs/inventorsalphabet/a/martin_cooper.htm

Český statistický úřad, Telekomunikační a internetová infrastruktura [27. 12. 2009]

-          http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura

Český statistický úřad, Mobilní telefonní síť [27. 12. 2009]

-          http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mobilni_telefonni_sit

Český statistický úřad, Pevná telefonní síť [27. 12. 2009]

-          http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pevna_telefonni_sit

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Nemusí vás být slyšet za každou cenu [27. 12. 2009]

-          http://www.dpp.cz/nemusi-vas-byt-slyset-za-kazdou-cenu/

Email History, Dave Crocker [27. 12. 2009]

-          http://www.livinginternet.com/e/ei.htm

Informační server o zdraví, neverbální komunikace [27. 12. 2009]

-          http://www.celostnimedicina.cz/neverbalni-komunikace-aneb-mluvime-i-kdyz-nemluvime.htm
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama