Only we have to decide, what we shall do with the time which is given do us.

Obecná teorie adaptivních systémů podle Rosse Ashbyho 1/2

12. prosince 2010 v 9:57 | Gawaen |  My IT stuff!

Abstrakt


V padesátých a šedesátých letech Ross Ashby vytvořil obecnou teorii adaptivních systémů. Jeho práce je dobře známá mezi kybernetiky a systémovými vědci, ale neprosadila se i v jiných oborech, což je poněkud překvapivé, protože jeho teorie jsou obecné verze teorií v mnoha oblastech. Filozofie vědy navíc tvrdí, že jsou preferovány více obecné teorie, protože menší počet tvrzení vysvětluje větší množství fenoménů. Proč potom nejsou Ashbyho teorie obecně známé a chválené. Opravdu vědci usilují o obecné a skoupé teorie? Tento dokument hodnotí obsah Ashbyho teorií, pojednává, co mohou tyto teorie odhalit o způsobu vědecké práce, a navrhuje, jaký dopad můžou mít tyto teorie na akademickou společnost v budoucnosti.


Klíčová slova:
Kybernetika; Komplexita; Adaptace; Samoorganizace
; Nezbytné varianty


1.       Dva druhy přínosu pro vědu


Existují 2 způsoby, kterými mohou vznikat více obecné teorie. První typ více obecné teorie vzniká přidáním nové dimenze do již existující teorie (Krajewski 1977). Nová teorie je více obecná, protože vysvětluje větší množství fenoménů. Například ve fyzice, teorie relativity bere do úvahy, že relativní rychlost dvou objektů může ovlivňovat hmotu, vzdálenost a čas. Zákony o vlastnostech a chování plynů dodaly průměr molekul
, které byly dříve považovány za bodovou hmotu
. V kybernetice pak Heinz von Foresterova práce přidala "množství pozornosti, která se dostává pozorovateli" do tradicí filozofie vědy (Umpleby 2005).

Druhý typ více obecných teorií je abstraktněji formulovaná teorie. Teorie Rosse Ashbyho jsou jejich příklady. Avšak tyto teorie stále potřebují znalosti z více specializovaných oblastí k tomu, aby byly schopné provozu a mohly být používány. Například, Ashby mluvil o potřebě regulace nezbytných variant
. Uvést tuto teorii do používání v oblasti informatiky vyžaduje specifikování rychlosti nebo paměťové kapacity počítače. V teorii her je vyjádřená možnost v potencionálních tazích. Příklad nezbytných variant
v managementu je potřeba sladit kapacitu produkce s poptávkou zákazníků. Měl bych teď popsat Ashbyho metodu a teorie.


2.       Ashbyho metoda


Ashby používal stavově determinované systémy k tomu, aby popsal pro něj významné procesy - regulace, adaptace, samoorganizace a další. Neužíval tyto stavově determinované systémy, protože si myslel, že svět je deterministický. (Někteří z mých studentů došli k tomuto závěru.). Spíše chtěl jasně sdělit své poznatky o tématech, ke kterým bylo do této doby přistupováno vágně. Také chtěl vyřešit nejasnosti mezi nominálními, ordinálními a intervalovými stejně tak i kardinálními proměnnými, kdy tyto kardinální proměnné nemůžeme řídit a komunikovat s nimi, jako je to možné v oblastech, jako je fyzika a ekonomie. Dále chtěl vytvořit obecnou teorii, která by zahrnovala systémy definované oběma jak živými i neživými objekty. Jak to Ashby formuloval,

Kybernetika nenakládá s věcmi, ale se způsoby chování. Neptá se "Co je to?" ale "Co to dělá?"… Takto je to podstatně funkční a behavioristické
. Kybernetika se potýká se všemi formami chování, tedy dokud jsou normální, determinované nebo reprodukovatelné. Reálnost je irelevantní… Zákony kybernetiky
nejsou podmíněny vyčleněním z nějaké další oblasti vědy. Kybernetika má svoje vlastní kořeny (Ashby 1956, 1).

Ashby byl mimořádně nadaný pro vytváření příkladů, kterými vysvětloval své teoretické domněnky. Například učení se jako pohyb za rovnováhou objasňuje popisem kotěte, které hledá příjemné místo u krbu nebo se učí jak chytat myši (Ashby 1960). Jako příklad sekvence událostí, dal na dveře do své kanceláře vývojový diagram se cedulkami obsahující "klepejte," "vstupte," atd. (Conant 1981, 363). Jeho příklad "Dynamiky osobnosti" popisuje rekurzivní sekvenci událostí v životě manželského páru (Conant 1981, 365). Další jeho příklad "Krátká historie Amasia" osvětluje legální, kulturní a strategická pravidla v multi-národním systému jako například Evropa na začátku první světové války. Události, které odhalil, byly určeny pravidly v systému (Conant 1981, 367-9)

Když jsem četl Ashbyho knihy, představoval jsem svoje vlastní příklady v oblastech, které mě zajímají. Avšak někteří z mých studentů chtěli příklady z oblastí jejich zájmu již přímo v textu. Nerozhodnost cvičit svoji vlastní představivost může být tedy překážka při hodnocení významnosti a důležitosti Ashbyho práce.

Ashby se neobával o jednoduché jevy ani o neorganizovanou komplexitu (např. molekuly plynu v nádrži) ale spíše o organizovanou komplexitu, sem zahrnuje inteligenci, organismy a společenství. Jeho přístup ke studiu organizované komplexity nebyl zcela běžný. Spíše než vytváření komplexnějších struktur shromažďováním dalších komponent, Ashby hledá omezení nebo vzájemné ovlivňování pravidel, které snižují maximální možnou různorodost z právě sledovaných nezbytných variant.


3.       Úroveň teoretizování


Ashbyho úroveň teoretizování byla velice neobvyklá. Jeho mezioborové teorie jsou více obecné nebo abstraktnější než teorie ve většině disciplín. Tedy můžeme říct, že jeho teorie leží na úrovni abstrakce mezi teoriemi v disciplínách jako biologie, psychologie, a ekonomiky a více všeobecných oborech jako je filozofie nebo matematika.

Avšak teorie na vyšší úrovni obecnosti nejsou ani dostačující natož nezbytné. Obecněji formulovaná teorie je nedostatečná protože "oborově specifikovaná znalost
," které můžeme získat z oborově založených teorií, jsou stále potřeba za účelem použití teorie v praxi.

Obecněji formulovaná teorie je také častěji chápána jako nedůležitá. Toto se stává, když se vědec zajímá pouze o jeden obor, teorii formulovanou na obecnějších základech může vidět jako nepřispívající pro jeho obor. V oborově zakládaných univerzitách existuje jen pár lidí, kteří se zajímají o více než jeden obor. Takže pouze zlomek lidí cítí nutnost více obecných teorií. Kromě toho, limitující faktor růstu kybernetiky ve Spojených státech je, že Američani hledají význam v příkladech nebo aplikacích. Evropané jsou více nakloněni hledání smyslu v obecnějších konceptualizacích (Umpleby 2005). Ashbyho teorie jsou velmi užitečné vědcům, kteří se zajímají o to, jak teorie ve dvou či více oborech podobné. Touto cestou jeho teorie pomáhají přenášet nápady z jednoho oboru do jiného. Toto je také proč, jsou jeho teorie tak zajímavé pro systémové vědce a kybernetiky.

Ashbyho teorie, protože jsou velmi obecné, jsou velmi přínosné v tom, jak jsou skoupé. Vysvětlují velké množství fenoménů použitím pouze malého počtu výroků. Přestože jsou Ashbyho teorie kritizovány právě kvůli tomu, že jsou tak obecné, jsou založeny na tautologii (Berlinski 1976), z jiného pohledu jsou samozřejmé a jasně vymezené. Za povšimnutí stojí, že Ashby byl schopný formulovat své teorie, které fungují pro několik oborů na rozdíl od oborově specializovaných teorií. Formální struktura může být použita v mnoha oborech. Ashbyho obecné teorie se potom stávají nástrojem pro rozvoj více specifických, funkčních teorií v konkrétních oborech.


4.       Ashbyho gnozeologie


Zajímavá věc na Ashbyho práci je, že je kompatibilní s druhým řádem kybernetiky (názor, kdy by pozorovatel měl být zahrnutý do vědního oboru) i přesto, že Ashby nikdy přímo svou práci neadresoval jako druhý řád kybernetiky. Samozřejmě Heinz von Foerster definoval pojem: "druhý řád kybernetiky" v roce 1974, tedy až po Ashbyho smrti v roce 1972. Abychom byli schopni pochopit Ashyho gnozeologii, je důležité, abychom měli povědomí o terminologii a definicích, které používal. To, co je pozorováno, nazýval "stroj". "Systém" pro Ahbyho znamenal interní koncepci "stroje". "Systém" je tedy množina proměnných vybraných pozorovatelem. Ashby přímo nehovoří o roli pozorovatele ve vědě nebo pozorovatele, jako účastníka sociálního systému. Ale protože definuje systém jako množinu proměnných vybraných pozorovatelem, jeho práce je vcelku kompatibilní s druhým řádem kybernetiky.


5.       Regulace


Jako člověk je znepokojený s fungování mysli, Ashby byl znepokojený s obecným jevem regulace. Ashby dělí všechny možné výsledky na cílovou podmnožinu a na necílovou podmnožinu. Regulátor má představovat přítomné náhodné poruchy tak, aby všechny výsledy ležely v cílové podmnožině. V souladu s obecnou podstatou jeho teorií, systémy, které uznáváme jako regulátory, mohou být potenciálně definovány v organizmech, organizacích, národech nebo jiných dalších objektech našeho zájmu.

Existují zde rozličné typy regulátorů. Chybově-řízený regulátor může být velmi jednoduchý například regulátor teploty. Příčinně-řízený regulátor vyžaduje model, jakým bude stroj reagovat na poruchu. Následkem Ashbyho pohledu na regulaci je Conantův a Ashbyho teorém, "každý dobrý regulátor systému musí být modelem tohoto systému." (Conant and Ashby 1970). Von Foerster jednou uvedl, že se mu Ashby svěřil, že právě toto byla formulace jeho nápadu, kterou hledal, když začal se svým zkoumáním kybernetiky. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama