Only we have to decide, what we shall do with the time which is given do us.

Sběrnice USB, W-USB, FIREWIRE – IEEE 1394, W-1394, PC CARD, EXPRESSCARD, FIBRE CHANNEL

12. prosince 2010 v 9:50 | Gawaen |  My IT stuff!
Tématem této práce jsou sběrnice USB, W-USB, Firewire - IEEE 1394, PC Card, ExpressCard a Fibre Channel. "Sběrnice je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči (nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným protokolem."[1]
Práci jsem rozčlenila podle jednotlivých sběrnic, u nichž jsem podle bodů vyplývajících ze zadání, zaměřila na jakýsi úvod - charakteristiku, architekturu, vývoj standardizace a trendy použití.

USB (Universal Seriál Bus) patří mezi sériové sběrnice, které se používají k připojování zařízení k hostitelskému počítači. USB byl vyvíjen, tak aby bylo možné připojení více periferních zařízení pomocí přes jednoho standardizovaného rozhraní. Tyto zařízení lze připojit pomocí technologie "plug and play" za chodu počítače bez nutnosti restartování počítače a instalování ovladačů (hot swapping). Další důležitou funkcí je možnost přímého napájení málo energeticky náročných přístrojů, které díky tomu nepotřebují externí zdroj.

USB je asymetrická sběrnice. Periferní zařízení se dají připojit k hostujícímu počítači (host/root) v hvězdicové topologii. Základem hvězdicové topologie může být také rozdělovač (hub). Propojením těchto segmentů lze k jednomu řídícímu ovladači připojit až 127 zařízení ve stromové struktuře až o pěti úrovních (viz. obrázek 1). [2]

Obrázek 1 - Hierarchie zapojení USB do stromové
struktury pomocí hubů

Existuje několik typů konektorů pro USB. V nově vyráběných počítačích nalezneme většinou alespoň 2 rozhraní USB. Datové konektory Standard-A a Standard B byly popsány pro specifikaci 1.0. USB-A tyto konektory jsou nejčastěji používány pro připojování vstupních zařízení, jako jsou klávesnice a myši. USB-B se využívají pro připojení tiskáren. Malé přístroje, jako jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a PDA využívají konektory s označením Mini a Micro. Přestože je Mini USB rozšířenější, podle zprávy USB-IF z roku 2007, má být postupně nahrazován právě Micro konektorem, který je o polovinu užší a tím i lépe využitelný například pro mobilní telefony. [3]

Stav a výhled standardizace

Obrázek 2 - Typy usb konektorů
Specifikace pro USB začala vnikat v roce 1994. Na jeho vývoji z velké části podílela skupina firem (Compaq, Digital Equipment Corporation, IBM PC Company, Intel, Microsoft NEC a Northern Telecom). První "ostrá" verze (1.0) byla představena v roce 1994. V roce 1998 byla doplněna a vyšla na verze 1.1 s rychlostmi v režimech Low-Speed (1,5Mbit/s) a Hi-Speed (12 Mb/s). Specifikace 2.0 vyšla v roce 2000, řešila problém již nedostačující přenosové rychlosti, bez její implementace by USB nebyl schopen konkurovat např. Firewire (v té době dosahující až 400 Mb/s). Tzv. druhá generace USB 2.0 s přenosovou rychlostí (až 480 Mbit/s). 17. listopadu 2008 byla vydána specifikace 3.0 (SuperSpeed USB), díky které by měla přenosová rychlost USB být řádově 10krát rychlejší než USB 2.0 (4,8 Gbit/s). [3]

Posláním USB je převzít pozici starších sériových i paralelních portů. K masovému rozšíření došlo 1998 díky společnosti Apple ve svém Apple iMac, který byl jako první vybaven výhradně těmito porty. Dnes se přes něj dá připojit nepřeberné množství periferních zařízení, jako jsou klávesnice, myši, herní příslušenství a joystiky, skenery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony, PDA, flash paměti či externí pevné disky.
Jelikož je USB v dnešní době jedno z nejpoužívanějších rozhraní a využívá se pro celé spektrum výrobků, troufám si říci, že je jím trh ať český či světový doslova zahlcen.

W-USB

Certified Wireless Universal Serial Bus (Wireless USB nebo WUSB) je krátkodosahový bezdrátový komunikační protokol, který byl vytvořen Wireless USB Promoter Group (Agere, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, NEC, Philips, Samsung). Wireless USB je založený na základě WiMedia Alliance's Ultra-WideBand (UWB), což je obecně známá vysokofrekvenční platforma, která je schopná dosáhnout vysoké přenosové rychlosti v závislosti na vzdálenosti (do 3 metrů až 480Mbit/s dále pak do 10 metrů 110 Mbit/s). Použitá frekvence závisí na konkrétních požadavcích regulační autority v místě použití, jinak se pohybuje od 3,1 do 10,6 GHz. [4]

Obrázek 3 - Topologie pro připojení pomocí Wireless USB
Wireless USB připojuje USB zařízení s hostitelským počítačem prostřednictvím modelu "hub and spoke". Hostitelský počítač je "hub" (rozbočovač) a periferní zařízení se tváří jako "spoke" (rameno či paprsek). Mezi tímto rozbočovačem a ramenem je vytvořeno spojení "point-to-point". Tímto způsobem jsme schopni k jednomu hostinskému počítači připojit až 127 zařízení, a protože Wireless USB nemá fyzické porty, nepotřebujeme žádné rozbočovače, jako jsme potřebovali pro propojení stejného počtu zařízení přes "obyčejné".

První náznaky o vývoji Wireless USB padly na začátku roku 2004. V červnu 2006 byla tato specifikace 1.0 dokončena a již v říjnu roku 2006 byla poprvé použita. Nyní se chystá rozšíření specifikace na verzi specifikace 1.1, která by měla přinést hlavně zvýšení přenosové rychlosti na 1 Gbit/s.

Wireless USB se používá převážně k připojení herních příslušenství, tiskáren, skenerů, digitálních fotoaparátů, MP3 přehrávačů, externích harddisků a flash pamětí. Další možnost využití je spojení periferních zařízení Wireless USB rozbočovačem. V srpnu 2008 vydala firma Kensington univerzální Wireless USB dokovací stanici (doking station).

IEEE 1394 je standard pro sériovou sběrnici různě pojmenovanou podle výrobců, nejčastěji označované jako FireWire (Apple Inc.), i.Link (Sony) a Lynx (Texas Instruments). IEEE 1394 nahrazuje například SCSI, protože její náklady na implementaci jsou nižší a jednodušším se stal systém připojování. Slouží především pro vysokorychlostní komunikaci a izochronní (stejnoměrné časování) datové přenosy, které využívají jak osobní počítače, tak i zařízení pro digitální video a video, automobilní a letecký průmysl. [5]

Ve stromové struktuře můžeme přes FireWire připojit až 63 periferních zařízení, samozřejmě lze použít i připojení do hvězdy, podobně jako tomu bylo u USB. Při připojování skenerů a tiskáren dovoluje využívat peer-to-peer, tedy se při propojení těchto zařízení nezatěžuje systémová paměť nebo procesor. Podporuje "Plug and Play" a "hot swaping" (připojení zařízení za chodu počítače bez nutnosti restartování počítače a instalování ovladačů).
U IEEE 1394 existují 4 typy konektorů. Liší se podle používané normy. Pro normu IEEE 1394a tzv. FireWire 400 definuje 2 konektory šesti pinový (1394a-1995) a čtyř pinový (1394a-2000 nebo také mini-DV). Tyto rozhraní využívají 3 přenosové módy S100 (až 98.304Mbit/s) S200 (až 196.608Mbit/s) a S400 (až 393.216Mbit/s). Výrazným rozdílem je, že u mini-DV nemůžeme využít napájení.
Obrázek 4 - 6-ti pinový 1394a-1995
Obrázek 5 - 4 Pinový 1394A-2000
Norma IEEE 1394b rovněž definuje 2 typy devíti pinových konektorů, které jsou dokonce částečně kompatibilní. Pro rozhraní 1394b-2002 tzv. FireWire 800 ve verzi S800 bilingual (786.43 Mbit/s). Možná dosažitelná přenosová rychlost je přitom až 3200Mbit/s přes optické vlákno až do 100 metrů. [6]


Obrázek 7
- 1394b Beta
Obrázek 6 - 1394b bilingual

Za hlavního iniciátora vzniku IEEE 1394 se dá považovat Apple Inc. Vyvíjela ho skupina IEEE P1394 Working group za další podpory Texas Instrument, Sony, Digital Equipment Corporation, IBM, INMOS/SGS Thomson a samozřejmě Apple Inc. Byl dokončen v roce 1995, kdy vyšla verze 1394-1995, k ní postupně přibývaly dodatky 1394a-2000, 1394b-2002 a 1394c-2006. 12. června 2008 byly tyto dokumenty sjednoceny do IEEE standardu 1394-2008.
V březnu roku 2009 byl ohlášen nový projekt IEEE P1394d, který do konceptu počítá s přidáním jednovidového optického vlákna. Také se uvažuje o rozšíření FireWire o konektory pro malá multimediální zařízení a zvýšení rychlosti až na 6,4 Gbit/s.

HANA (High Definition Audio-Video Network Alliance) IEEE 1394 oficiálně zvolila jako standardní rozhraní pro přenos audiovizuálních dat, z toho vyplývá, že tyto sběrnice našly použití hlavně v digitálních kamerách, televizích atd. Díky své lepší stabilitě a vyšší propustnosti oproti USB 2.0 své využití našly i v oblasti externích disků. Se specifikací IEEE 1494c-2006, která používá RJ45 konektory, se dá využívat i pro IEEE 802.3 (Ethernet).

W-1394 (Wireless FireWire, Wireless IEEE 1394 či FireWireless) je další projekt 1394 Trade Association, která vyvíjí standardy IEEE 1394. Jedná se o navázání na fyzické FireWire se vysokou přenosovou rychlostí (400Mbit/s). Jedná se o technologii, která by měla stát na rozhraní mezi bezdrátovou sítí (IEEE 802.15.3, s použitím UWB - Ultra-wideband) a běžným IEEE 1394. W-1394 tedy umožňuje bezdrátové propojení FireWire zařízení pomocí bezdrátové sítě.
V roce 2004 dala 1394 Trade Association povolení WiMCA (WiMedia Alliance's MAC Convergence Architecture) pro vývoj vysokorychlostního W-1394, který využívá tzv. adaptační vrstvu (PAL - protokol adaptation layer). Přesněji se jedná o "lepidlo", které má být schopno převést data z fyzického IEEE 1394 na signál bezdrátový IEEE 802.15.3. Této technologie plánuje využít hlavně při přenášení video souborů. [7, 8, 9]

PC Card (dříve PCMCIA Card) je paralelní rozhraní vyvinuté speciálně pro notebooky. PC Card vytvořila skupina firem PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Původně byla určena pro rozšíření počítače o vnitřní paměť. Toto rozhraní však využili i další zařízení jako jsou síťové karty, modemy nebo harddisky.

Architektura

Všechny PC Card zařízení jsou 85,6 mm dlouhé a 54 mm široké, tloušťka karet se různí podle typu. Rozlišujeme 3 základní typy PC Card. Každá PC Card může připojit jen jedno zařízení.
Typ I je 3,3 mm tlustý a používá 16 bitové rozhraní. Nejčastěji se používá pro paměťová zařízení jako RAM, flash paměť, PROM a SRAM.
Typ II je 5,0/5,5 mm tlustý, může mít 16 nebo 32 bitové rozhraní. Přichází s podporou I/O, která dovoluje připojení zařízení, které se běžně v počítači nevyskytují. Nejčastěji je využívají modemy, síťové či televizní karty.
Obrázek 8 - nákres
Pc card
Typ III je 10,5 mm tlustý, může mít 16 nebo 32 bitové rozhraní. Používají se tam, kde se nehodí typ I nebo II, například to jsou karty k harddisku a pro redukci na jinou sběrnici.
Neoficiálně existuje také typ IV od firmy Toshiba, která je 16
mmtlustá.
V roce 1995 se poprvé objevila CardBus (standardizace PCMCIA 5.0). Používá se pro ni 32 bitové rozhraní. Zahrnuje "Bus mastering", které řídí komunikaci s ostatními zařízeními nebo paměťmi bez toho aniž by zatěžoval procesor. Má nižší spotřebu energie díky APM (Industry standard power management interface) a také je zpětně kompatibilní na předchozí PC Card, Pro CardBus existuje mnoho použití např: Wi-Fi.

Standard 1.0 vyšel v roce 1990. Verze 2.0 (1991), které už využívá I/O. Důležitým počinem bylo vydání verze 5.0, která definuje CardBus. Postup standardizace se zastavil v roce 2001 na verzi 8.0. V následujících letech si PCMCIA uvědomila, že je potřeba vyšších rychlostí pro přenos multimédií a pro připojení do sítě a zaměřila se na CardBus a Zoomed Video Specifications (dovoluje zapisovat z karty přímo do grafické karty a není tak potřeba vyrovnávací paměť), které umožňují přenášet například MPEG video a 100Mbit Ethernet. [10, 11]

Jejich vývoj se zastavil a v podstatě mají být nahrazeny ExpressCard. Občas je ještě můžeme najít u notebooků pro připojení např. mobilního internetu.

ExpressCard je nástupce PC Card, které rovněž vyvíjí organizace PCMCIA. Přes ExpressCard slot je podporováno jak PCI Express (rozšiřující karta, která nahrazuje PCI, PCI-X a AGP) tak i připojitelnou pomocí USB 2.0. ExpressCard lze připojit za chodu počítače bez nutnosti restartování počítače. Express Card lze použít pro připojování externích disků pomoci Serial ATA, SSD disků, bezdrátových adaptérů, televizních a zvukových karet. [12, 13]

ExpressCard exituje ve dvou formátech: ExpressCard/34, která je 34 mm široká a ExpressCard/54, která je 54 mm široká. Obě jsou 5 mm tlusté a 75 mm dlouhé a používají 26 pinový konektor. Používají stejné připojovací rozhraní. ExpressCard standard rovněž definuje rozšířené moduly, které vývojáři mohou použít k integraci telefonních a LAN konektorů či antén bezdrátových karet. Do socketu pro ExpressCard/54 lze rovněž připojit i menší ExpressCard/34. [14]
Obrázek 9 - připojení expressCard


Zatím se používá standard 1.2, který kombinuje USB 2.0 a PCI Express, ale 4. března vyšla nová verze standardu ExpressCard 2.0, která propojuje PCI-Express 2.0 a SuperSpeed USB (USB 3.0). Produkty, které budou tuto technologii využívat, se na trhu očekávají v roce 2010 [15].

Fibre Channel Standard (FCS) definuje vysokorychlostní rozhraní, které se používá pro propojování pracovních stanic, sálových počítačů, superpočítačů, paměti a monitory. Používá se tam, kde je potřeba velmi rychlého přenosu velkých objemů dat. Fibre Channel definuje až pět tříd kvality služeb (QoS).

Fibre Channel (FC) je spojován jako "point-to-point", do smyčky (Loop) nebo do přepínače, kterému se říká Fabic. Při propojování přes přepínač má spoj 2 neorientovaná vlákna, která vysílají opačným směrem než edic vysílač resp. přijímač. Každé vlákno je připojeno k vysílači na jednom konci (N-Port) a na druhém je připojeno do přijímače (F_Port). Přenos je rozdělen do pěti vrstev (F0-F4), které navazují na fyzickou až transportní vrstvu v modelu ISO/OSI
Fibre Channel používá široké spektrum rychlostí (133 Mbit/s, 266 Mbit/s, 530 Mbit/s, and 1 Gbits/s) na optických i drátových médií. Přenosové vzdálenosti se liší podle přenosové rychlosti a použitého média. Jednovidové optické vlákno může přenášet až 1Gbit/s na maximální vzdálenost 20 km. [16]


Obrázek 10 - Topologie pro Fibre Channel

S Fibre Channel se setkáme hlavně v místech, kde je potřeba přenosu velkých objemů dat při vysoké rychlosti. Využívá se převážně pro velké společnosti, které používají SAN (Storage Area Network). Nepodporuje UTP kabeláž, díky tomu se nerozšířil do oblasti běžných LAN. Také mu hrozí konkurence v podobě iSCSI (Internet Small Computer System Interface), které používají už existující infrastrukturu.

Celá problematika je pro mě nová. Jediné o čem jsem měla povědomí, bylo USB a FireWire. Takže jsem získala hodně nových znalostí. Podle dnešní situace na trhu si troufám říci, že nejvíce perspektivní je rozhodně USB, které se stalo běžným vybavením počítačů. Jsem velmi zvědavá, jak bude fungovat rozhraní SuperSpeed USB, jehož implementace do periferních zařízení se snad dočkáme již v příštím roce. Také mě zajímá, zda se FireWire udrží či případně zda se povede ho úspěšně převést i na bezdrátovou platformu. Docela by se do této problematiky hodila i technologie Bluetooth.

Informace pro zpracování práce jsem získávala převážně na internetu. Snažila jsem se vyhledat konkrétní informace o všech vypsaných sběrnicích. Z toho, co jsem si přečetla, jsem si vypisovala poznámky, které se mi zdály důležité nebo zajímavé. Pak jsem se snažila je sepsat tak, abych naplnila body zadání. Měla jsem problémy najít problémy k problematice Wireless IEEE 1394. Kromě použití tohoto formátu pro video se zatím nepodařilo Wireless IEEE 1394 naimplementovat podobně jako například Wireless USB.
Do tabulky jsem přidala pouze 2 řádky, podle specifikací, které byly v poslední době vydány. Jinak jsem nenarazila na nějaký špatný údaj, co by v ní byl uveden.

·      Nový řádek USB 3.0
·      Nový řádek ExpressCard 2.0
·      Upravené datum

Snažila jsem se najít zajímavý aktuální článek z problematiky sběrnic. Oslovil mě článek "USB 3.0 gets more silicon supporter". Je zde popsán hrubý popis, jak bude USB 3.0 uvedeno na trh a jakých rychlostí bude dosahovat.


[1] Sběrnice
Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice>

[2] USB - Universal Serial Bus - Popis rozhraní, Jan Řehák; [online], [cit. 2008-04-12]

[3] Universal Serial Bus; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/USB>

[4] Wireless Universal Serial Bus Specification; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.usb.org/developers/wusb/wusb_2007_0214.zip>

[5] IEEE 1394 interface; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394_interface>

[6] Sběrnice IEEE 1394 (Fire Wire) a Universal Serial Bus - USB; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <uprt.vscht.cz/kubicekm/DSP/Kamery/Sběrnice%20IEEE%201394%20a%20USB.doc>

[7] Discussion about Wireless Firewire; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.dvinfo.net/conf/open-dv-discussion/139294-wireless-firewire.html>

[8] Protocol Adaptation Layer (PAL) for IEEE 1394 over IEEE 802.15.3 ("wireless 1394") [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.ieee802.org/802_tutorials/04-July/802.15.3%20PAL%201394.pdf>

[9] PC Card; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/PC_card>

[10] Introduction to PCMCIA - Technical Tutorial 2002-12-06; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.sena.com/download/tutorial/tech_PCMCIA_v1r0c0.pdf>

[11] PC Card Primer; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.pcmcia.org/pccard.htm#stan>

[12] ExpressCard; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/ExpressCard>

[13] PCI Express; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express>

[14] The ExpressCard™ Standard - The Next Generation PC Card Technology; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.expresscard.org/files/ExpressCardWP.pdf>

[15] PCMCIA Announces Release 2.0 ofExpressCard® Standard, March 4, 2009; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.expresscard.org/web/site/cebit2009.jsp>

[16] Fibre Channel Overview, Zoltán Meggyesi; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://hsi.web.cern.ch/HSI/fcs/spec/overview.htm>

[17] Fibre Channel · Overview of the Technology; [online], [cit. 2008-04-12]
Dostupné z <http://www.fibrechannel.org/technology/overview.html
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 slittle slittle | Web | 21. června 2015 v 3:51 | Reagovat

půjčky na vyplácení dražeb praha :-D

2 milzie milzie | Web | 22. června 2015 v 18:36 | Reagovat

zcela nové půjčky na měsíc 8-O

3 Opilia Opilia | Web | 27. září 2016 v 20:33 | Reagovat

půjčit peníze ihned ???

4 WriteEssay WriteEssay | E-mail | Web | 25. července 2017 v 13:22 | Reagovat

Write My Essay - EssayErudite.com

Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar?
Would you like to have a reliable helper always by your side?
Our website will come as an excellent solution to <a href="https://essayerudite.com/write-my-essay/" />write my essay</a>

5 SandyNeari SandyNeari | E-mail | Web | 31. července 2017 v 22:26 | Reagovat

http://www.copic-sketch.ru - copic sketch

6 MariaPn MariaPn | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 21:49 | Reagovat

Хотели бы разнообразить вашу сексуальную жизнь? Добиться совершенно новых ощущений помогут секс-игрушки

Один из самых распространенных способов достичь сильных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью легко добиться стимуляции особо чувствительных зон. Только не используйте его в одиночестве, доверьтесь своей второй половине. Это укрепит вашу связь и позволит стать более открытыми и раскованными друг с другом.</p>
Также среди интим-товаров распространены эрекционные кольца, наручники, стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь попробовать разные варианты, и вы непременно отыщите то, что придется по вкусу вам и партнеру.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, вагинальные шарики, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, и прочие интим-товары вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

7 Avito777Peaw Avito777Peaw | E-mail | 16. srpna 2017 v 2:30 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады будем предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

Залив Авито <b>канал Телеграмм  @t.me/avito50 </b>
________

купить акции авито
авито женская одежда пакетами
пакеты размещения объявлений +на авито
одежда пакетом +для девочек +на авито екатеринбург
одежда пакетом авито

8 Avia777Mow Avia777Mow | E-mail | 16. srpna 2017 v 19:43 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

цена билет самолет дешевле
авиабилеты аэрофлота дешево сайт
озон купить авиабилеты дешево аэрофлот
+есть ли скидки +на авиабилеты детям
авиа билет дешевле +по акции победа

9 Dannytouct Dannytouct | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 21:31 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

10 DorogiKRDgek DorogiKRDgek | E-mail | 24. srpna 2017 v 14:49 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в Краснодаре и г.Горячий Ключ. Решение любого вопроса по асфальтированию в Краснодарском крае. Качественно

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... +7 (861) 241 2345
___________________________
благоустройство г. томска
стб 2058-2010 благоустройство территорий озеленение
благоустройство законы
озеленение и благоустройство территории статьи
благоустройство белово

11 Dol77larPa Dol77larPa | E-mail | 14. října 2017 v 11:53 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

12 BethanyMdo BethanyMdo | 15. listopadu 2017 v 16:52 | Reagovat

Oh Heavens. I don't know what to do as I have loads of work to do next week month. Plus the university exams are getting, it will be a stretch. I am already losing sleep maybe I should <a href=http://klonopin.usite.pro/>Contact</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

13 MarcellaAbe MarcellaAbe | E-mail | 15. března 2018 v 1:16 | Reagovat

Hi everyone! Recently I have been dealing with a lot of personal issues. Friends and doctors keep telling me I should consider taking pills, so I may as well <a href=http://bookkeepingcertificationonline.com/kkk/buy-generic-viagra-online>here</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

14 ValeriaTde ValeriaTde | E-mail | 17. března 2018 v 5:07 | Reagovat

Hey everyone! Recently I have been battling with a lot of challenges. Friends and doctors keep telling me I should consider taking medicine, so I may as well <a href=http://www.bcn.com/fff/ativan-withdrawals>click here</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

15 PhylisFpa PhylisFpa | E-mail | 24. března 2018 v 19:32 | Reagovat

Hi all! Recently I have been fighting with a lot of Problems. Friends and doctors keep telling me I should consider taking pills, so I may as well <a href=http://indianconcreteinstitute.org/uploads/test/side-effects-of-diazepam-5mg>website</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

16 PhylisGim PhylisGim | E-mail | 5. května 2018 v 15:01 | Reagovat

Oh Heavens. I don't know what to do as I have tons of work to do next week month. Plus the university exams are approaching, it will be a torture. I am already freaking out maybe I should <a href=http://www.inmobiliachile.cl/uploads/pdfs/topiramate-and-phentermine>read more</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

17 LesaEid LesaEid | E-mail | 5. května 2018 v 17:32 | Reagovat

Hi everyone! Recently I have been fighting with a lot of hardships. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well <a href=http://legianbeachbali.com/wbe/can-you-order-green-xanax-bars-online>here</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

18 LesaWmo LesaWmo | E-mail | 25. května 2018 v 5:55 | Reagovat

Oh Heavens. I don't know what to do as I have Lots of work to do next week semester. Plus the university exams are nearing, it will be a stretch. I am already being anxious maybe I should <a href=https://www.mpb.cz/typo3temp/test/adipex-and-pregnancy>adipex and pregnancy</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama